Ювілейна виставка до 50-річчя КОНСХУ
Дата
01.02.2019 — 10.02.2019
Регіон
Київ
Галерея
Центральний будинок художника
Про виставку

Виставка, присвячена 50-ти рiчному ювiлею створення Київської організації Нацiональної Спiлки художникiв України. Представлено бiльше 500 робiт сучасних українських митцiв, що працюють у рiзних галузях i стилях сучасного образотворчого мистецтва. Поряд із сучасними творами, що вiдображають актуальнi напрямки в мистецтвi, представленнi роботи минулих рокiв iз приватних i родинних збiрок.

Київська органiзація НСХУ була створенна у 1969 роцi. У рiзнi часи її членами були видатнi українськи художники, що зробили славу українському мистецтву: Тетяна Яблонська Тетяна, Михайло Дерегус, Георгiй Якутович, Сергiй Шишко, Микола Стороженко, Василь Бородай, Вадим Одайник та багато iнших.

Станом на 2019 рік органiзацiя налiчує 1500 членiв, які працюють у рiзних галузях образотворчого мистецтва: живописі, графiцi, скульптурi, декоративному-ужитковому мистецтвi, плакатi i дизайнi, художньому проектуваннi i оформленнi, театральному та кiномистецтвi, критицi i мистецтвознавствi. Головним завданням органiзацiї є всебiчна пiдтримка та розвиток українського образотворчого мистецтва на засадах добровiльного об`єднання професiйних творчих працiвникiв, якi працюють у галузi образотворчого мистецтва та культури, самоврядування, взаємодопомоги i спiвробiтництва, невтручання у творчий процес вiльного вибору форм i методiв творчої дiяльностi, визнання авторських прав.