Котляревська Марія

1902 - 1984

Українська графік. Закінчила Харківський художній інститут (1929), де її викладачами були В. Єрмілов, О. Маренков, І. Па­далка). Учасниця республіканських, всесоюзних (з 1927-го), закордонних (з 1933-го) мистецьких виставок. Персональні виставки пройшли у Дніпропетровську (1962, 1977, 1982, посмертна — 2002).

Основні галузі — станкова і книжкова графіка. Головна тема творчості Котляревської у 1920–30-х роках — сучасність, де поєднано ознаки агітаційного плаката з його вільними монтажними конструк­ціями та лубочність із точністю графічних визначень. Для творчості Котляревської характерні самобутність образів і пластичність мислення, підкреслення монументальної виразності силуету, драматичність зіставлень чорного і білого в ліногравюрах, багатство тональних відтінків, гнучкість лінійних ритмів у ксилографіях, оксамитова фактура у літографіях. В оформленні книжок та екслібрисах — відточена графічна майстерність, декоративна вишуканість ліній, штрихів, поєднання образотворчих і шрифтових елементів.

Репресована 1946 року, ре­абілітована 1952 року. Окремі роботи зберігаються в НХМУ, Дніпропетровському та Харківському художніх музеях, Дніпропетровському історичному музеї, приватних колекціях.