Флінта Зеновій

1935 - 1988

Художник-кераміст, живописець, графік.

Зеновій Петрович Флінта народився у 1935 році в с. Токи Тернопільської області. У 1965 році закінчив Львівське училище прикладного і декоративного мистецт­ва (відділення художньої кераміки). Вчителі з фаху: Р. Сельський, К. Звіринський, Т. Порожняк. У 1965-1975 роках працював викладачем кафедри керамі­ки того ж інституту. У 1970 стає чле­ном Спілки художників УРСР. З 1961 — учасник обласних і республі­канських художніх виставок, з 1968 — всесоюзних, а з 1973 — міжнародних. Групові виставки творів 3. Флінти, Л. Медвідя, О. Мінька експонувалися у 1982-1983 роках у Львові, Києві, Вільнюсі, а в 1986 році — Москві. У 1985 відбулася персональна виставка творів 3. Флінти (живопис, графіка, кераміка) у Львові.

З 1972 року — член правління і голова секції прикладного мистецтва Львівсь­кої організації Спілки художників УРСР. У 1974 нагороджений Почесним ди­пломом на міжнародній виставці кера­міки у Фаєнці (Італія). Працював у галузі станкового живо­пису та художньої кераміки. Твори 3еновія Флінти зберігаються у Львів­ському національному музеї, Львів­ській картинній галереї, Музеї етногра­фії та художнього промислу АН Украї­ни, художніх музеях міст Суми і Кеме­рово, в інших художніх, громадських установах та приватних колекціях в нашій країні і за кордоном.